De bewerkersovereenkomst onder de AVG: een redelijke verdeling van risico’s

Dit artikel neemt de overeenkomst tussen de bewerker en de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de bewerker, de bewerkersovereenkomst, onder de loep. Doel is om te beoordelen of er aanleiding bestaat om de standaarden die nu vaak gebruikt worden te herzien in verband met de inwerkingtreding van de AVG

In kaart wordt gebracht welke verplichtingen er gaan gelden voor de bewerker, en welke aansprakelijkheidsrisico’s voor de bewerker enerzijds en de verantwoordelijke anderzijds. Aan de hand daarvan worden enkele manieren besproken waarop de aansprakelijkheid tussen bewerker en verantwoordelijke contractueel geregeld kan worden, met name door vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen. Ook worden enkele suggesties gedaan om tot een uitgebalanceerde afspraak te komen tussen bewerker en verantwoordelijke.

Afbeelding


Tineke van de Bunt geeft in NJB Vlog een toelichting op het artikel en motivatie voor het schrijven ervan. 


Hier kunt u het hele artikel De bewerkersovereenkomst onder de AVG. Een redelijke verdeling van risico’s'van Tineke van de Bunt & Anke Strijbos lezen. Het artikel is verschenen in NJB 2018/357, afl. 7, p. 479. 


Bron afbeelding: © Luciano Lozano / Alamy