Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag. Overzicht van adviezen in 2021

De Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag adviseert de Belastingdienst/Uitvoeringsherstel-organisatie Toeslagen (UHT) over de afhandeling van bezwaarschriften van gedupeerden van de kinderopvang-toeslagaffaire tegen financiële compensatiebeschikkingen. Wat voor adviezen heeft zij afgegeven in 2021? De Bezwaarschriftenadviescommissie is ruimhartig omgegaan met bezwaarschriften die na afloop van de bezwaartermijn zijn ingediend. In haar adviezen stelde zij de diverse compensatieregelingen voorop. Pleidooien voor een ruimere compensatieregeling heeft de Bezwaarschriftenadviescommissie in het algemeen afgewezen. Op enkele punten heeft de commissie geadviseerd de CAF-compensatieregeling ruimhartig toe te passen. Bijvoorbeeld door net als invorderingsrente ook in rekening gebrachte toeslagrente te vergoeden.


Lees  
hier  het hele artikel 'Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag. Overzicht van adviezen in 2021' van Harm van den Broek. Dit artikel verschijnt in NJB 2022/461, afl. 8.

Over de auteur(s)