Bestuursrechtelijk  maatwerk: de wetgever en het bestuur aan zet

De bestuursrechter relativeert de laatste tijd steeds vaker formele bestuursrechtelijke rechtsregels om zodoende recht te doen aan de belangen van de individuele burger. Een recent voorbeeld zijn de toeslagenzaken van 23 oktober 2019. Met deze ontwikkeling beantwoordt de bestuursrechter aan een toegenomen roep om meer ‘burgerperspectief’ en meer ‘maatwerk’ in het bestuursrecht. Wij stellen ons op het standpunt dat deze ontwikkeling in de rechtspraak moet worden opgevat als een signaal aan de wetgever en het bestuur om meer ruimte te bieden aan burgerperspectief en maatwerk. De wetgever en het bestuur zijn nu aan zet.

Lees hier het hele artikel.

Dit artikel is verschenen in NJB 2020/572, afl. 9. Mr. K. Giezeman is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en mr. dr. N. Jak is Senior Professional Support Lawyer bij Stibbe te Amsterdam en verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 

Bron afbeelding: © Shutterstock