Artikelen van Tosca ten Kroode

Tijdschrift NJB 28 (2017)
Nederlandse kroonjuwelen en buitenlandse bieders
Guus Kemperink
Na de recente biedingen op PostNL, Unilever en Akzo Nobel is aandacht gevraagd voor de bescherming van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Alhoewel het zeker niet zo is dat aandeelhouders het in Nederland voor het zeggen hebben en dat beschermingsmaatregelen niet werken, is er inderdaad ruimte voor verbetering. De wettelijke stand still, waarover het kabinet zich thans in dit kader buigt, is een generieke maatregel die weliswaar bescherming biedt, maar tegelijkertijd onwenselijke neveneffecten heeft. Deze maatregel lijkt bovendien niet te voldoen aan de door het kabinet gestelde voorwaarden, meer in het bijzonder daar waar het betreft proportionaliteit en level playing field in de Europese Unie. Het zou mede daarom nuttig en raadzaam zijn wanneer het kabinet uitdrukkelijk ook andere varianten in zijn overwegingen betrekt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
Tineke Cleiren en Jelle Dorst
Het belang van het bestrijden van mensenhandel kan niet worden overschat en zo bezien moet het Initiatiefwetsvoorstel Segers, dat gebruikmaken van prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar wil stellen, positief worden gewaardeerd. Maar een dergelijk wetsvoorstel verdient een legitimering die toereikend is om de keuze voor een via het strafrecht te beschermen rechtsbelang te rechtvaardigen. In dit artikel wordt gesignaleerd dat een toets van het voorstel aan criteria voor strafbaarstelling niet zonder meer positief uitvalt. De relatie tussen het verwijt dat de klant wordt gemaakt en een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid is mager, waardoor van de klant een bovengemiddelde zorgplicht wordt verwacht. Vanuit dogmatisch perspectief kan onder andere kritisch worden geoordeeld over het feit dat de strafbaarheid van de klant niet valt te baseren op een te individualiseren concrete gedraging, maar op diens bijdrage aan het in stand houden van een markt, terwijl die bijdrage de minimale grens van medeplegen en medeplichtigheid niet haalt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Afscheid van de klassieke procedure?
Tosca ten Kroode, Lucas Noyon, Mojan Samadi en Derek Tersmette
In de Statenzaal van het Noordbrabants museum werd op 9 juni 2017 de 147ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) gehouden. Het thema van de dag luidde ‘Afscheid van de klassieke procedure?’ Gaandeweg werd duidelijk dat hiermee niet slechts gedoeld werd op klassieke vormen van civiel-, bestuurs- of stafrechtelijke procedures, maar ook op enkele tradities van de jaarvergadering zelf. Nieuw dit jaar was bijvoorbeeld dat de verschillende preadviezen in deelsessies werden behandeld.


Lees het hele artikel in Navigator.

Jaarrede NJV
Jaap Hoekstra
Jaarrede van de voorzitter van de Nederlandse Juristen-Vereniging, uitgesproken tijdens de Jaarvergadering van de NJV op 9 juni 2017 te Den Bosch. De rede handelt over de subjudice problematiek, verengd tot publieke uitlatingen van politici over lopende rechtszaken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Notulen
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, gehouden op 9 juni 2017 te Den Bosch.


Lees het hele artikel in Navigator.

12 juli 2017