Artikelen van Tom Knijp

Blog
Schort tijdelijk de three strikes out-regel in de Beroepsopleiding Advocaten op
In de huidige situatie van een nog niet volledig uitgekristalliseerde beroepsopleiding met kinderziektes is de three strikes and you’re out-regel een onevenredig zwaar middel
8 september 2016 Gastposts Tom Knijp
Blog
Beroepsopleiding advocatuur te zwaar?
De advocatuur is continu aan verandering onderhevig, aan internationalisering en schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande vergaande mate van specialisering; de Beroepsopleiding Advocaten lijkt hiermee momenteel niet voldoende gelijke tred te houden.
18 juli 2016 Gastposts Tom Knijp