Artikelen van Michael Light

Blog
Bestraffing van verdachten zonder Nederlandse nationaliteit
Verdachten zonder Nederlandse nationaliteit worden vaker gedagvaard, schuldig verklaard en voorlopig gehecht dan Nederlandse verdachten die wat betreft de omvang en het type van delictgedrag en andere gemeten straftoemetingsfactoren vergelijkbaar zijn.
28 januari 2021 Artikel Hilde Wermink Michael Light