Artikelen van Joost van der Helm

Tijdschrift NJB 18 (2024)
Niets is onmogelijk, of toch?
Joost van der Helm
De voorzieningenrechter heeft het COA bevolen zich aan de bestuursovereenkomst met de gemeente Westerwolde te houden waarin is vastgelegd dat in de COA-locatie Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd, niet meer dan 2000 mensen tegelijkertijd zullen worden opgevangen. Aan nietuitvoering van dat bevel is een forse dwangsom verbonden. Het verweer van het COA dat het onmogelijk was zich aan de overeenkomst te houden werd daarmee verworpen. In dit artikel wordt naar aanleiding van dit vonnis onderzocht wat de juridische consequenties zijn als een prestatie onmogelijk is of is geworden.

[verder lezen in InView]

Poetin voor het Internationale Strafhof
Harmen van der Wilt
In dit essay wordt de juridische context van de Poetin-casus voor het Internationaal Strafhof geschetst. Vooral komt de vraag aan de orde voor welke misdrijven hij wel en voor welke delicten hij niet vervolgd kan worden. Het feit dat Rusland geen partij is bij het Statuut van Rome, maar wel permanent lid is van de Veiligheidsraad vormt een vrijwel onneembare barrière. Dat vervolging van Poetin door het Strafhof überhaupt mogelijk is, heeft te maken met opmerkelijke ontwikkelingen op het terrein van immuniteiten.

[verder lezen in InView]

Meer conflictoplossing, minder (juridische) strijd
Krijn van Beek en Nienke Slump
Voortslepende en niet opgeloste conflicten vreten aan het vertrouwen in onze rechtsstaat. Als mensen in nood verkeren, doen ze een beroep op onze rechtsstatelijke structuren in de hoop en verwachting dat die zullen helpen om conflicten te ontwarren en op te lossen. Zodat men weer verder kan. Helaas is de praktijk meestal teleurstellend. Niet omdat de juridische kwaliteit tekort schiet, maar wel omdat die hun probleem niet oplost. In dit artikel wordt onderbouwd dat nieuwe wegen moeten worden bewandeld en waar we die kunnen vinden.

[verder lezen in InView]

Wet voltooid leven bedreigt bestaande euthanasiepraktijk
Aart Hendriks
In 2020 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend om levensbeëindiging bij een zogenoemd ‘voltooid leven’ niet langer strafrechtelijk te verbieden. Dit wetsvoorstel, de Wet levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, is van het begin af aan omstreden geweest. Na een kritisch advies van de Afdeling advisering van de Raad van State heeft D66 in november 2023 een aangepast initiatiefwetsvoorstel ingediend. Aanvankelijk was in het wetsvoorstel in het geheel geen arts betrokken, maar werd de uitvoering overlaten aan een ‘levenseindebegeleider’. Thans is de betrokkenheid van de eigen arts wel geregeld in het wetsvoorstel. Gelet op alle administratie rond de thans gedecriminaliseerde vormen van euthanasie, is te voorzien dat de bereidheid van (huis)artsen om mee te werken aan deze vorm van zorg afneemt, zeker als ‘voltooid leven’ straks ook een erkende vorm van levensbeëindiging wordt.

[verder lezen in InView]

23 mei 2024