Geerke van der Bruggen (1980) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Beide studies rondde zij in 2004 cum laude af. Daarna haalde ze haar eerstegraads lesbevoegdheid. Zij werkte enkele jaren als docent Nederlands, maar maakte in 2007 de overstap naar het bedrijfsleven. Sindsdien helpt zij hoogopgeleide professionals om meer te bereiken met hun teksten. Zo geeft ze veel trainingen aan juristen en beleidsambtenaren. In 2011 startte zij Brug in Bedrijf.   

Artikelen van Geerke van der Bruggen

Blog
Schuldig tot het tegendeel bewezen is
In strafbeschikkingszaken geeft het OM verdachten het gevoel dat hun schuld al vaststaat.
5 maart 2019 Gastposts Geerke van der Bruggen
TijdschriftNJB 14 (2015)
Fiscale rulings en staatssteun
Raymond Luja
De internationale belastingpraktijk ligt momenteel vanuit diverse hoeken onder vuur. Met grote namen als Starbucks, Apple en Amazon heeft de Europese Commissie in 2014 nadrukkelijk de aandacht gevestigd op fiscale rulings vanuit staatssteunperspectief. In deze bijdrage wordt de gemene deler aan knelpunten die uit deze zaken voortvloeien beschreven. Maar eerst komt aan de orde wat fiscale rulings eigenlijk zijn en welke plaats zij in het staatssteunkader innemen. Geconcludeerd wordt dat vooral in internationale verhoudingen het risico bestaat dat de EU door een te brede definitie van staatssteun haar lidstaten verder aan handen en voeten bindt, terwijl andere landen hun handen nagenoeg vrij hebben bij het verlenen van subsidies, garanties en belastingvoordelen.
En toen vloog er een stoel door de rechtszaal
Geerke van der Bruggen
Stel je eens voor. Je tweejarige dochtertje en haar opa en oma worden tijdens een fietstochtje alle drie doodgereden. Anderhalf jaar later is het zover: de man die je leven verwoest heeft, moet zich voor de rechter verantwoorden. Het is de tweede dag die je in de rechtszaal doorbrengt en je wacht met spanning op de uitspraak. Het zijn loodzware dagen geweest. Alles wordt opgerakeld en je luistert naar eindeloze herhalingen. Naar feiten die je al kent, nog eens en nog eens. Eerst de officier, dan de rechter, dan de advocaat van de verdachte en allemaal nog een keer. Eindelijk komt daar de uitspraak. Ruim een half uur lang luister je naar al die feiten en overwegingen. Je spitst je oren in de hoop alvast iets van de uitkomst te bespeuren. Maar dan komt de klap die je niet had zien aankomen: taakstraf.
Privacybescherming online kan beter
Frederik Zuiderveen Borgesius
De huidige privacyregels leggen veel nadruk op de geïnformeerde toestemming van internetgebruikers. Met zulke toestemmingsregels probeert de wet mensen in staat te stellen om keuzes te maken in hun eigen belang. Maar inzichten uit gedragsstudies trekken de effectiviteit van deze wetgevingstactiek in twijfel. Zo klikken internetgebruikers in de praktijk ‘OK’ op vrijwel elk toestemmingsverzoek dat op hun scherm verschijnt. De wet zou meer aandacht moeten geven aan de daadwerkelijke bescherming van de privacy van mensen die het internet opgaan.
De aarde is plat
Carolus Grütters
Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een viertal uitspraken de zeer strikte interpretatie van het Kinderpardon door de staatssecretaris goedgekeurd. De wijze waarop de ABRvS dit heeft gedaan is verbijsterend: de ABRvS praat recht wat krom is.
De Crisis- en herstelwet: veel ambitie, nauwelijks effect?
Monique Arnolds en Arko van Helden
Reactie op Bert Marseille, Boudewijn de Waard, Kars de Graaf, Patricia van Ling, Hanna Tolsma en Emil Verheul over de directe, indirecte en mogelijke neveneffecten van de op 31 maart 2010 in werking getreden Crisis- en herstelwet.
9 april 2015
Blog
En toen vloog er een stoel door de rechtszaal - De communicatieve functie van uitspraken
De uitspraak over het ongeluk in Meijel heeft veel beroering veroorzaakt. Dat toont aan dat het moment van de uitspraak hét moment is. Niet alleen om het oordeel van de rechtbank mee te delen, maar ook om ervoor te zorgen dat de betrokkenen dat oordeel begrijpen en accepteren.
9 april 2015 Artikel Geerke van der Bruggen
Blog
Te vroeg gejuicht, de kurk blijft op de fles
Blijkbaar is de taal van het recht zo losgezongen van de dagelijkse taal dat de burger zich niet meer aangesproken voelt. Hoe een uitspraak van de Raad van State tot verwarring leidt.
27 oktober 2014 Gastposts Geerke van der Bruggen