Geerke van der Bruggen (1980) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Beide studies rondde zij in 2004 cum laude af. Daarna haalde ze haar eerstegraads lesbevoegdheid. Zij werkte enkele jaren als docent Nederlands, maar maakte in 2007 de overstap naar het bedrijfsleven. Sindsdien helpt zij hoogopgeleide professionals om meer te bereiken met hun teksten. Zo geeft ze veel trainingen aan juristen en beleidsambtenaren. In 2011 startte zij Brug in Bedrijf.   

Artikelen van Geerke van der Bruggen

Tijdschrift NJB 28 (2020)
Klare taal in uitspraken
Geerke van der Bruggen
Dat de rechter ‘klare taal’ moet gebruiken, is inmiddels een breed gedragen norm. Toch zijn rechterlijke uitspraken (nog steeds) niet erg begrijpelijk. De vraag is dan ook wat ervoor nodig is om dit te veranderen. Uit verschillende experimenten blijkt dat het niet voldoende is om alleen het taalgebruik in uitspraken te vereenvoudigen. Oppervlakkige ingrepen zorgen er weliswaar voor dat leken de uitspraken als begrijpelijker ervaren, maar niet dat zij deze ook beter begrijpen. Ingrepen op oppervlakte- en diepteniveau samen blijken de begrijpelijkheid wél te vergroten. Daarmee is empirisch aangetoond dat peuteren aan de verf, zoals schrijven op B1-niveau, weinig oplost. En dat de klaretaalbeweging op de goede weg is door niet alleen aandacht te besteden aan de stijl, maar ook aan de structuur en de inhoud van uitspraken.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De ‘coronazaaksbehandeling (CZB)’
Jan van Breda, Maarten Verhoeven en Sander Jansen
De lockdown van de samenleving heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de zaaksbehandeling door de bestuursrechter. De afgelopen maanden is een aantal initiatieven ontwikkeld om de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken draaiende te houden. Deze zijn op hun beurt vervolgens voor een deel ingebed in het Tijdelijke procesreglement bestuursrecht en de bijbehorende werkinstructies. Voldoet de zaaksbehandeling waarin de zitting minder centraal staat in coronatijden nu nog aan de maatlat van de professionele standaarden en wat kan worden geleerd van de huidige CZB?

[verder lezen in NAVIGATOR]

De Tweede Kamer en de minister moeten de lokale democratie respecteren
Tom Cammelbeeck
Wat is de rol van de Minister van Justitie en die van de Tweede Kamer als grote verontwaardiging bestaat over een uit de hand gelopen demonstratie in Amsterdam in coronatijd? En maakt het daarbij wat uit of de burgemeester van Amsterdam op eigen gezag handelde of als voorzitter van de veiligheidsregio?

[verder lezen in NAVIGATOR]

Staatshulp en loonsverlaging
Paul F. van der Heijden
We leven in barre tijden. Bedrijven en werknemers komen in grote financiële problemen. Soms springt de overheid bij, zoals bij KLM. Aan de staatshulp worden voorwaarden verbonden op allerlei gebied: duurzaamheid, bonussen, lonen, om er een paar te noemen. Voor die lonen wil ik hier kort aandacht vragen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

En verder: 'De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst', 'Kruimelstrafzaken wegwerken' en 'Professional en risicotaxatieinstrument hand in hand. Hoe de reclassering risico’s inschat' (reactie) met naschrift
Tim Lubbers, Wendy Yan, Norbert Wohlgemuth Kitslaar, Marjolein Maas, Ellen Legters, Seena Fazel en Gijs van Dijck
15 juli 2020
Tijdschrift NJB 14 (2015)
Fiscale rulings en staatssteun
Raymond Luja
De internationale belastingpraktijk ligt momenteel vanuit diverse hoeken onder vuur. Met grote namen als Starbucks, Apple en Amazon heeft de Europese Commissie in 2014 nadrukkelijk de aandacht gevestigd op fiscale rulings vanuit staatssteunperspectief. In deze bijdrage wordt de gemene deler aan knelpunten die uit deze zaken voortvloeien beschreven. Maar eerst komt aan de orde wat fiscale rulings eigenlijk zijn en welke plaats zij in het staatssteunkader innemen. Geconcludeerd wordt dat vooral in internationale verhoudingen het risico bestaat dat de EU door een te brede definitie van staatssteun haar lidstaten verder aan handen en voeten bindt, terwijl andere landen hun handen nagenoeg vrij hebben bij het verlenen van subsidies, garanties en belastingvoordelen.
En toen vloog er een stoel door de rechtszaal
Geerke van der Bruggen
Stel je eens voor. Je tweejarige dochtertje en haar opa en oma worden tijdens een fietstochtje alle drie doodgereden. Anderhalf jaar later is het zover: de man die je leven verwoest heeft, moet zich voor de rechter verantwoorden. Het is de tweede dag die je in de rechtszaal doorbrengt en je wacht met spanning op de uitspraak. Het zijn loodzware dagen geweest. Alles wordt opgerakeld en je luistert naar eindeloze herhalingen. Naar feiten die je al kent, nog eens en nog eens. Eerst de officier, dan de rechter, dan de advocaat van de verdachte en allemaal nog een keer. Eindelijk komt daar de uitspraak. Ruim een half uur lang luister je naar al die feiten en overwegingen. Je spitst je oren in de hoop alvast iets van de uitkomst te bespeuren. Maar dan komt de klap die je niet had zien aankomen: taakstraf.
Privacybescherming online kan beter
Frederik Zuiderveen Borgesius
De huidige privacyregels leggen veel nadruk op de geïnformeerde toestemming van internetgebruikers. Met zulke toestemmingsregels probeert de wet mensen in staat te stellen om keuzes te maken in hun eigen belang. Maar inzichten uit gedragsstudies trekken de effectiviteit van deze wetgevingstactiek in twijfel. Zo klikken internetgebruikers in de praktijk ‘OK’ op vrijwel elk toestemmingsverzoek dat op hun scherm verschijnt. De wet zou meer aandacht moeten geven aan de daadwerkelijke bescherming van de privacy van mensen die het internet opgaan.
De aarde is plat
Carolus Grütters
Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een viertal uitspraken de zeer strikte interpretatie van het Kinderpardon door de staatssecretaris goedgekeurd. De wijze waarop de ABRvS dit heeft gedaan is verbijsterend: de ABRvS praat recht wat krom is.
De Crisis- en herstelwet: veel ambitie, nauwelijks effect?
Monique Arnolds en Arko van Helden
Reactie op Bert Marseille, Boudewijn de Waard, Kars de Graaf, Patricia van Ling, Hanna Tolsma en Emil Verheul over de directe, indirecte en mogelijke neveneffecten van de op 31 maart 2010 in werking getreden Crisis- en herstelwet.
9 april 2015
Blog
Schuldig tot het tegendeel bewezen is
In strafbeschikkingszaken geeft het OM verdachten het gevoel dat hun schuld al vaststaat.
5 maart 2019 Gastpost Geerke van der Bruggen
Blog
En toen vloog er een stoel door de rechtszaal - De communicatieve functie van uitspraken
De uitspraak over het ongeluk in Meijel heeft veel beroering veroorzaakt. Dat toont aan dat het moment van de uitspraak hét moment is. Niet alleen om het oordeel van de rechtbank mee te delen, maar ook om ervoor te zorgen dat de betrokkenen dat oordeel begrijpen en accepteren.
9 april 2015 Artikel Geerke van der Bruggen
Blog
Te vroeg gejuicht, de kurk blijft op de fles
Blijkbaar is de taal van het recht zo losgezongen van de dagelijkse taal dat de burger zich niet meer aangesproken voelt. Hoe een uitspraak van de Raad van State tot verwarring leidt.
27 oktober 2014 Gastpost Geerke van der Bruggen