Artikelen van Geerke van der Bruggen en Margriet de Groot

Blog
Alleen jip-en-janneketaal is niet de oplossing
De strijd tegen juridisch jargon en archaïsch taalgebruik is oppervlakkig en draagt niet echt bij tot de begrijpelijkheid van juridische teksten. De juridische wereld zou er daarom goed aan doen om de werkelijke oorzaak van ontoegankelijke teksten aan te pakken in plaats van te blijven hangen in symptoombestrijding.
26 maart 2014 Artikel Geerke van der Bruggen en Margriet de Groot