Folkert Jensma (1957) studeerde burgerlijk recht in Leiden en was er redacteur van het universitair weekblad Mare. Hij werkte als freelance journalist voor de bijlagen Z en Wetenschap & Onderwijs van NRC Handelsblad, waar hij in 1985 in vaste dienst kwam. Na functies als verslaggever, departementaal en politiek redacteur, correspondent Europa en chef van het Zaterdags Bijvoegsel was hij van 1996 tot 2006 hoofdredacteur van de krant. Sindsdien schrijft hij commentaren over recht en bestuur en juridische artikelen en de zaterdagse column 'de Rechtsstaat' voor NRC Handelsblad, nrc.next en de beide krantensites.

Artikelen van Folkert Jensma

Tijdschrift NJB 4 (2013)
Rechtspraak en bekritiseerbaarheid
Henk Griffioen en Corien Prins
Op zoek naar een hedendaagse interactie tussen rechtspraak en samenleving.
Een recente studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over rechtspraak en transparantie, concludeert dat de rechtspraak zich zal dienen aan te passen aan het feit dat zij dichter op de huid wordt gezeten dan voorheen en intensiever door de samenleving wordt bevraagd. 2 Dit artikel schetst kort de in deel I van de WRR-studie3 gepresenteerde denkrichtingen voor een meer hedendaagse interactie tussen rechters en de verschillende ‘buitenwerelden’ waar zij mee te maken hebben. Het leidende thema daarbij is de roep om transparantie, en meer specifiek de vraag in welke mate de rechtspraak zich moet openstellen voor debat en kritiek.
Egbert Myjer: rechter, diplomaat en lobbyist tussen Straatsburg en Den Haag
Folkert Jensma
Dit ambt was het mooiste dat mij beroepshalve kon overkomen
Egbert Myjer (1947) was tot november acht jaar lang de hoogste Nederlandse rechter in het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Myjer werd er benoemd in 2004 na een loopbaan als wetenschappelijk medewerker strafrecht in Leiden, rechter in Zutphen, advocaat-generaal in Den Haag, plaatsvervangend procureur-generaal (hoofdadvocaat-generaal) en hoogleraar in Amsterdam. Als student in Utrecht was hij betrokken bij de eerste wetswinkels. Als medewerker in Leiden was hij redacteur vanaf het eerste Bulletin van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten in 1976 tot zijn vertrek in 2004 naar Straatsburg.
De ruimte van de rechter in de relatie rechtermedia onder het EVRM
Sietske Dijkstra
Er is een belangrijk maatschappelijk debat gaande over de rechtspraak. Dit debat is niet alleen van groot belang voor het publiek, maar ook voor de rechtspraak zelf. Het is lastig vast te stellen in welke mate de rechter actief aan het debat en de verslaggeving over justitiële kwesties zou moeten meedoen zonder zicht te hebben op de ruimte die de rechter heeft om zich in de media uit te laten. Het EVRM biedt een essentieel toetsingskader om deze ruimte vast te stellen. In dit artikel wordt aan de hand van haar jurisprudentie de visie van het EHRM op de relatie tussen rechter en media in beeld gebracht.
Strijd tegen de klok
Ido Weijers en Stephanie Rap
De zitting bij de Nederlandse, Franse en Duitse kinderrechter
Eind vorig jaar kwam naar buiten dat onder de rechters grote onvrede bestaat over de werkdruk. De laatste jaren komen in ons land maar ook elders in Europa bij tijd en wijle rechters in het geweer tegen de werkdruk en tegen de politieke en bestuurlijke druk die op hen wordt uitgeoefend. Internationale vergelijking is lastig, maar mits zorgvuldig en met oog voor de betekenis van verschillen uitgevoerd, kan het soms een verhelderend licht werpen op een discussie in eigen land. In dit artikel wordt ingegaan op een relatief klein, maar wellicht typerend aspect van de werkdruk voor een specifiek onderdeel van de rechtbank: de jeugdstrafzittingen bij de kinderrechter. De zitting bij de Nederlandse kinderrechter wordt vergeleken met die bij zijn Franse en Duitse collega’s.
Zittingsduur: strijd tegen de klok
25 januari 2013
Blog
De Uitspraak: Als de bestuurder een gestolen kluis achterin heeft, is de passagier dan de heler?
Is de bijrijder van iemand die op de achterbank een gestolen kluis heeft liggen automatisch de heler van de kluis?
30 juni 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Is poging tot moord op je ex relevant voor de boedelscheiding?
Als je ex je probeerde te vermoorden, mag hij daarna dan nog eisen stellen bij de boedelscheiding?
1 juni 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Mag de burgemeester het adres van een pedoseksueel bekend maken?
Mag een gemeente het adres bekend maken van een pedoseksueel via een brief aan de omwonenden?
18 mei 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Mag je een laveloos meisje versieren om sex te hebben?
Mag je een erg dronken meisje versieren om daarna sex met haar te hebben?
6 mei 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Kun je het leed van misbruik binnen een sekte laten vergoeden?
Kun je schadevergoeding krijgen voor seksueel misbruik, abortussen, gederfd inkomen en therapie na jarenlang verblijf in een leefgemeenschap?
20 april 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Tot welke leeftijd kun je bij je vader een toelage afdwingen?
Kun je bij je gescheiden vader een toelage afdwingen omdat je na je 21e een nieuwe opleiding wil volgen?
7 april 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Kan een ‘easy-echtscheiding’ achteraf worden gerepareerd?
Een vrouw eist in hoger beroep alsnog een hogere alimentatie dan ze met haar ex afsprak toen ze in onderling overleg van elkaar scheidden.
23 maart 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Kun je Google dwingen links te verwijderen naar een privékwestie?
Een topman uit het bedrijfsleven neemt geen genoegen met de weigering van Google om een aantal links naar websites van kranten en nieuwssites te verwijderen. Kan hij Google dwingen de links te verwijderen?
10 maart 2015 De Uitspraak Folkert Jensma
Blog
De Uitspraak: Ben je bij twintig pils op nog steeds verzekerd bij aanrijdingen?
Een dronken automobilist in Friesland veroorzaakt een ongeval. Tegen de politie verklaart hij wekelijks dronken naar huis te rijden. Is de door hem veroorzaakte schade van dekking uitgesloten?
23 februari 2015 De Uitspraak Folkert Jensma