Artikelen van Bob van der Hulle

TijdschriftNJB 42 (2016)
Hoe is het gesteld met de ambtelijke integriteit van de leden van het parlement?
Paul Bovend'Eert
Het is niet verantwoord om de bevordering en handhaving van de ambtelijke integriteit van leden van het parlement aan de politieke partijen over te laten. Het Nederlandse parlement heeft in deze aangelegenheid nog een flinke slag te maken. Ten eerste is het raadzaam om een algemene gedragscode en een uitgewerkte, specifieke integriteitsregeling voor leden van elk der Kamers der Staten-Generaal vast te stellen. In de tweede plaats dient de (grond)wettelijke regeling inzake ambtsmisdrijven te worden herzien. Als het gaat om een strafrechtelijke procedure dient niet de Tweede Kamer maar een justitiƫle autoriteit het voortouw te nemen. Bovendien zou in elk van de Kamers een vaste integriteitscommissie moeten worden ingesteld.


Lees het hele artikel in Navigator.

Corruptie in de politiek
Bob van der Hulle
Een van meest besproken strafzaken van het afgelopen jaar is de strafzaak tegen voormalig Eerste Kamerlid en oud-wethouder in Roermond Jos van Rey. Op 12 juli 2016 veroordeelde de rechtbank in Rotterdam Van Rey onder meer voor het aannemen van giften van bevriende zakenrelaties. In deze bijdrage wordt de veroordeling van Van Rey nader bezien.


Lees het hele artikel in Navigator.

Concentratie van scheepvaartzaken bij de Rechtbank Rotterdam
Bon de Savornin Lohman
Het verdient aandacht dat de Rijnvaartgerechten op verdragsrechtelijke grond in Nederland exclusief bevoegd blijven in Rijnvaartzaken, ondanks de wetswijziging van het Wetboek van Rechtsvordering waardoor binnenvaartzaken met ingang van 1 januari 2017 worden geconcentreerd bij de Rechtbank Rotterdam. De praktijkjurist en de rechter dienen bedacht te zijn op de hier gesignaleerde uitzondering op de wijziging van de regels van de relatieve competentie in burgerlijke zaken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het ICC en de levenslange gevangenisstraf
Merel Pontier
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zou bij de inrichting van het Nederlandse herbeoordelingsmechanisme met betrekking tot de levenslange gevangenisstraf kunnen kijken naar de criteria die door het Internationaal Strafhof worden gehanteerd, zoals de criteria die in het teken staan van rehabilitatie, om zo te voldoen aan de eisen die het EHRM aan die herbeoordeling stelt.


Lees het hele artikel in Navigator.

30 november 2016