Artikelen van Annick Pijnenburg

Tijdschrift NJB 16 (2024)
Staatsaansprakelijkheid voor het buitenlands en veiligheidsbeleid
Michiel Tjepkema, Casper Smeulders en Annick Pijnenburg
In deze bijdrage wordt verkend wat op het terrein van het buitenlands en veiligheidsbeleid de beleidsruimte van de Staat is en hoe indringend de rechter het handelen van de Staat op dit terrein toetst. De laatste jaren werden tal van zaken tegen de Staat op dit terrein aangespannen, waarvan recentelijk vooral het F-35-arrest van het Hof Den Haag de aandacht trok. Uit dit arrest kan worden opgemaakt dat van een (zeer) terughoudende toets door de civiele rechter niet altijd sprake is. Wat is hiervoor de rechtvaardiging, en hoe verhoudt deze rechterlijke opstelling zich tot internationale normen?

[verder lezen in InView]

Implementatie van positieve verplichtingen uit het EVRM door de civiele en strafrechter
Ellen Gijselaar
Volgens het EHRM moeten verdragsstaten actief fundamentele rechten beschermen. Lang werd aangenomen dat de rechter zich hier niet over hoefde te bekommeren. Dat is inmiddels anders, bij de rechter is het besef ingedaald dat een minimumniveau van bescherming van EVRM-rechten moet worden gegarandeerd, ook en juist als de overheid het op dat gebied af laat weten. Deze bijdrage beoogt meer inzicht te geven in de uitdagingen waarmee de nationale civiele en strafrechter te maken hebben bij het vervullen van die verplichtingen. Het gaat dan om het interpreteren en toepassen van zowel nationaal recht als van EVRM-recht.

[verder lezen in InView]

Beoogde krimp Schiphol
Henri de Waele en Jasper Krommendijk
In de zaak over de beoogde krimp van Schiphol, die inmiddels op het bord van de Hoge Raad is beland, schenkt de inmiddels genomen conclusie onvoldoende aandacht aan een drietal cruciale Unierechtelijke aspecten, die partijen verzuimden aan te voeren, en tevens door het gerechtshof over het hoofd zijn gezien.

[verder lezen in InView]

1 mei 2024
Blog
MH17: hoe zit het met de overige procedures?
Ondanks de grote waarde van de veroordeling van drie verdachten voor het neerhalen van MH17, zijn dit ‘slechts’ drie van de vele betrokkenen. Hoe staat het met de andere lopende procedures?
25 november 2022 Gastpost Annick Pijnenburg Stefanie Jansen-Wilhelm