Vooraf Peter Wattel

Salduz in het bestuursrecht

Lees verder
NJB tijdschrift
Deze week in het NJB
Deze week in het NJB
  • De Grondwet als winterdijk
  • De lerende strafrechter
  • Strafrecht is geen reparatiemiddel voor cocaïnedealers
  • Mag een advocaat in toga demonstreren?
  • Waarde, werking en potentie van het EUGrondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde
Laatste nieuws

11 juli 2024

De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een ‘aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid’ als er door de ambtenaar is uitgegaan van het juiste op dat moment geldende sanctiebedrag.

11 juli 2024

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de werkers die via Temper werken geen uitzendkrachten zijn. De vakbonden FNV en CNV vinden het oordeel onbegrijpelijk en gaan in hoger beroep.

10 juli 2024

De Afdeling wil van het HvJ EU weten of en hoe vaak de Minister van Asiel en Migratie aansluitend gebruik mag maken van de bevoegdheid om de beslistermijn voor asielverzoeken te verlengen.

10 juli 2024

De bond wil dat alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht, de toerekenvolgorde wordt omgedraaid en het (ver)kopen van schulden wordt verboden.

9 juli 2024

De registratieplicht voor sekswerkers om te kunnen werken op de tippelzone is in strijd met het recht op privacy (AVG).

8 juli 2024

De prejudiciële vragen aan het HvJ EU waren gesteld in het kader van een geding tussen honoraire magistraten enerzijds en het Ministerie van Justitie in Italië anderzijds.

Nieuwste blogs
De Grondwet als  winterdijk
De Grondwet als winterdijk

11 juli 2024 Maurice Adams

Maurice Adams bespreekt het gedachtegoed van Willem Witteveen als uitgangspunt voor een reflectie op de actuele rol en betekenis van de Grondwet in politiek en samenleving. Het thema ‘politiek taalgebruik’ loopt als een rode draad door zijn betoog.

Salduz in het bestuursrecht
Salduz in het bestuursrecht

10 juli 2024 Peter Wattel

In het bestuursrecht is niets geregeld over een eventueel recht op bijstand bij dreigende bestuurlijke beboeting. De vraag is of Salduz ook dan geldt.

Mag een advocaat in toga demonstreren?
Mag een advocaat in toga demonstreren?

10 juli 2024 Herman Loonstein

Een mening wordt al gauw verheven tot wat rechtvaardig zou zijn. De toga is daarvoor niet bedoeld en wordt geparasiteerd.

Aankomende evenementen
International Legal Ethics Conference

woensdag 17 t/m vrijdag 19 juli 2024

Conference ENCLE and IJCLE

maandag 22 t/m woensdag 24 juli 2024

Leiden Revisited 2024

vrijdag 30 augustus 2024

Weerbare rechtsstaat
WEERBARE RECHTSSTAAT

Ontwikkelingen en opinies

Lees meer
klimaatrecht
KLIMAATRECHT

Van Urgenda-arrest tot stikstofcrisis

Lees meer

Nieuw in Wetgeving