Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten

—Met deze wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet wordt een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten ingevoerd. Het wetsvoorstel is geen maatregel gericht op het verminderen van de verkooppunten. Het doel van de voorgestelde registratieplicht is de verwachte verschuiving van het aanbod van tabaksproducten en aanverwante producten naar andere winkels (naar aanleiding van andere maatregelen die dat wel beogen zoals het verbod op de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in onder meer supermarkten) in beeld te krijgen en daarnaast de handhaving te faciliteren. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling is expliciet in de memorie van toelichting opgenomen dat het wetsvoorstel niet gericht is op het verminderen van verkooppunten, maar op zichzelf staande doelstellingen beoogd worden. Verder wordt de verwachting dat de registratieplicht in een zo accuraat mogelijk overzicht van verkooppunten zal voorzien, hetgeen bijdraagt aan een efficiëntere handhaving, geëxpliceerd in de toelichting.

Kamerstukken