Wetsvoorstel (12-03-2024) tot wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)

—Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 1115/2023 ontbossingsvrije grondstoffen en producten. Deze moet uiterlijk 29 december 2024 zijn geïmplementeerd. Bij dit voorstel is sprake van zuivere implementatie. Met Verordening (EU) 995/2010, de Houtverordening, zijn de verplichtingen vastgesteld van marktdeelnemers die voor de eerste maal hout en houtproducten op de interne markt brengen, alsmede de verplichtingen van handelaren. Met de verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten worden deze verplichtingen uitgebreid en gelden deze niet alleen voor hout en houtproducten, maar ook voor runderen, cacao, koffie, oliepalm, rubber en soja en producten daarvan. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel.

Kamerstukken