Preadviezen 2019: De grenzen voorbij - De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

Het begrip 'territorialiteit' speelt een centrale rol in het nationale, Europese en internationale recht ter de afbakening van jurisdictie en rechtstoepassing. De betekenis van dit begrip vervaagt echter onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd lijken nationale staten juist grotere waarde te hechten aan soevereiniteit en behoud van de nationale beleidsvrijheid.

Vragen globalisering en digitalisering om een herwaardering van de Staat als primaire bron van regelgeving? Drie preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging gaan in op vraagstukken omtrent territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid.

Marianne Hirsch Ballin, Marnix van Ginneken en Nico Schrijver Inleiding: De grenzen voorbij. De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie. Lianne Boer en Wouter Werner: Concepties van territorialiteit in het internationaal recht. Karin Arts en Martijn Scheltema Territorialiteit te boven – Klimaatverandering en mensenrechten. Tineke Strik en Ashley Terlouw Territorialiteit en vluchtelingenrecht: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen?

Over de NJV

De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging heeft als doel juristen de gelegenheid te geven om met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en in het recht.