Nederlands Juristenblad. Opgericht in 1925.

 

Eerste redacteur: J.C. van Oven

 

Redacteuren: Tom Barkhuysen, Ybo Buruma, Coen Drion (vz.), Ton Hartlief, Corien (J.E.J.) Prins, Taru Spronken, Peter J. Wattel

 

Medewerkers:

Barend Barentsen, sociale-zekerheidsrecht

Stefaan Van den Bogaert, Europees recht

Paul Bovend’Eert, staatsrecht

Alex Brenninkmeijer, alternatieve geschillen­­beslechting

Danny Busch, financieel recht

Geert Corstens, Europees strafrecht

Remy Chavannes, technologie en recht

Iris van Domselaar, rechtsfilosofie en rechtstheorie

Caroline Forder, personen-, ­familie- en jeugdrecht

Janneke Gerards, rechten van de mens

Ivo Giesen, burgerlijke rechtsvordering en rechts­pleging

Aart Hendriks, gezondheidsrecht

Marc Hertogh, rechts­sociologie

Paul van der Heijden, internationaal arbeidsrecht

Corjo Jansen, rechtsgeschiedenis

Piet Hein van Kempen, straf(proces)recht

Harm-Jan de Kluiver, ondernemingsrecht

Winfred Knibbeler, mededingingsrecht

Willemien den Ouden, bestuursrecht

Stefan Sagel, arbeidsrecht

Nico Schrijver, volkenrecht en het recht der internationale ­organisaties

Ben Schueler, omgevingsrecht

Thomas ­Spijkerboer, migratierecht

Eric Tjong Tjin Tai, verbintenissenrecht

Frank Verstijlen, zakenrecht

Dirk Visser, intellectuele eigendom

Inge van der Vlies, kunst en recht

 

 

Secretaris, nieuws- en informatie-redacteur: Else Lohman

Adjunct-secretaris/eindredacteur: Berber Goris

Uitgever: Simon van der Linde

 

Redactiebureau: Postbus 30104, 2500 GC Den Haag, Tel. 0172 466399

Bezoekadres: Lange Voorhout 84, Den Haag

Postadres: Postbus 30104, 2500 GC Den Haag

E-mail: njb-NL@wolterskluwer.com

 

Voor de abonnementenadministratie, productinformatie en adres-/naamswijzigingen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

 

Advertentie-exploitatie: Tijdschrift en online: Cross Media Nederland. Tim Lansbergen (tim@crossmedianederland.com) Nieuwe Haven 133 | 3116 AC | Schiedam (www.crossmedianederland.com)