TK 2018/19, 35 233 Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wetsvoorstel (27-06-2019) tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 

—Dit voorstel van wet strekt tot wijziging van de Meststoffenwet om de implementatie van het zesde actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018-2021) mogelijk te maken. De inwerkingtreding van de bij wet te regelen maatregelen uit het zesde actieprogramma is voorzien per 1 januari 2020. In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is voor de jaren 2020 en 2021 voorzien in twee wijzigingen in het stelsel van fosfaatgebruiksnormen om een betere aansluiting van de fosfaatgebruiks normen op de stijgende gewasopbrengsten en de fosfaattoestand van de bodem te bewerkstelligen. De veranderingen hebben betrekking op de hoogte van de normen, opdat deze beter aansluiten op de veranderingen in de opbrengsten van landbouwgewassen. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien betreft de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasseindeling.

Op grond van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dient een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand voor grasland en bouwland ingevoerd te worden. Per 1 januari 2021 wordt beoogd een gecombineerde indicator voor grasland en bouwland in te voeren om de fosfaattoestand te bepalen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de strengste fosfaatgebruiksnorm op het niveau van de wet te regelen, in plaats van de norm voor de fosfaattoestand neutraal. In het wetsvoorstel wordt het vaststellen van de hogere fosfaatgebruiksnormen gedelegeerd aan de Minister van LNV. Het wijzigingsvoorstel voorziet voorts in vastlegging van de mestproductieplafonds in de Meststoffenwet. Voorgesteld wordt dat de minister elk jaar de totale jaarlijkse nationale productie van meststoffen en de jaarlijkse totale productie van meststoffen per sector (varkens-, pluimvee- en melkveehouderij) in de Staatscourant publiceert. In het wetsvoorstel worden tevens gevolgen verbonden aan de overschrijding van een sectorplafond. Deze gevolgen betreffen de omvang van het op een bedrijf rustend productierecht. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.