TK 2018/19, 35 042 Wijzigingen Mediawet

Wetsvoorstel (25-09-208) tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

—In dit wetsvoorstel wordt aanpassing van de Mediawet 2008 voorgesteld in verband met vijf onderwerpen. Het gaat in de eerste plaats om aanscherping van de procedure voor de instemming van de Minister van OCW met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal. In dit verband worden vier aanscherpingen voorgesteld betrekking hebbende op:

  • i) Verduidelijken procedure voor instemming met nieuw of significant gewijzigd aanbod­kanaal in de Mediawet 2008.
  • ii) Markteffectenanalyse door de Autoriteit Consument en Markt over een aanvraag voor instemming met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal van de landelijke publieke omroep.
  • iii) Belanghebbenden krijgen een extra moment voor het naar voren brengen van ziens­wijzen.
  • iv) De toezichts- en handhavingstaak van het Commissariaat met betrekking tot aanbod­kanalen wordt verduidelijkt.

Het tweede onderwerp van het wetsvoorstel is de modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties: naar aanleiding van een verkenning naar de benoemings-, schorsings- en ontslagprocedure van bestuurders en toezichthouders bij publieke mediaorganisaties én in lijn met de eerdere wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst, worden de benoemingsprocedure van bestuurders en toezichthouders bij publieke mediaorganisaties (naast de NPO en de RPO, in de NOS, de NTR, het Stifo en de Ster) aangepast door de rol van de Minister van OCW daarbij te verkleinen. In de derde plaats betreft het voorstel de modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster. In de vierde plaats technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media en tot slot bevat het voorstel nog een aantal andere technische wijzigingen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.