SG 2009/10, 32 313 Wijziging stemrecht Wereldbank

Wetsvoorstel (26-1-2010) waarbij ter stilzwijgende goedkeuring wordt overgelegd de op 30 januari 2009 te Washington totstandgekomen Wijziging van de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Trb. 2009, 191)

—De wijziging houdt een andere bepaling van het stemrecht in. Het stemgewicht van de lidstaten van de Wereldbank wordt volgens het huidige artikel V, sectie 3, onderdeel a, bepaald door de som te nemen van twee soorten stemmen, te weten basis- en aandeelstemmen. Alle lidstaten hebben evenveel basisstemmen (namelijk 250), ongeacht de grootte van de lidstaat. Het aantal zogenaamde 'aandeelstemmen' wordt bepaald door het aantal kapitaalaandelen dat een lidstaat in zijn bezit heeft. Dat aantal hangt grofweg samen met de grootte van de economie van die lidstaat. Voor elk kapitaalaandeel krijgt die lidstaat een stem. De voorgestelde wijziging beoogt de invloed en vertegenwoordiging te versterken van de lidstaten met weinig aandeelstemmen. Voor deze lidstaten (vooral ontwikkelingslanden) wordt het stemgewicht immers vooral bepaald door het aantal basisstemmen. De nieuwe berekening van het aantal basisstemmen zorgt mede ervoor dat een toekomstige kapitaalverhoging (toename van het aantal aandeelstemmen) het stemgewicht van deze lidstaten niet weer al te zeer verwatert.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.