TK 2006/07, 30 946 Wet medezeggenschap en versterking positie cliëntenraden

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden

—Dit wetsvoorstel strekt ertoe de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) te wijzigen om de positie van cliëntenraden te versterken. De positie van de cliëntenraad wordt versterkt ten aanzien van de financiering en de rechtsbescherming. Daarnaast wordt de reikwijdte van het adviesrecht van de cliëntenraden uitgebreid en wordt een aantal adviesbevoegdheden van de cliëntenraad onder de regeling inzake het verzwaard advies gebracht. Het wetsvoorstel beoogt een oplossing te geven voor een aantal knelpunten in de uitvoering van de Wmcz, die in de evaluatie van de Wmcz (2000) gesignaleerd zijn.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.