TK 2011/12, 33 097 Waterschapsverkiezingen

Wetsvoorstel (18-11-2011) tot wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

—Dit wetsvoorstel regelt dat de leden van het algemeen bestuur die de categorie ingezetenen vertegenwoordigen worden verkozen door de leden van de gemeenteraden van de inliggende gemeenten van het waterschap. Hiervoor wordt de Waterschapswet beperkt aanpast. Voor de inhoud van het voorliggende wetsvoorstel is nauw aansluiting gezocht bij de Kieswet. De regeling in de Kieswet voor de verkiezing van de Eerste Kamerleden door de leden van Provinciale Staten is als uitgangspunt genomen en dat zal ook zo zijn voor de duidelijke verschillen met de regeling uit de Kieswet. Deze verschillen hebben vooral te maken met het depolitiseren van het functioneel waterschapsbestuur. In tegenstelling tot de periode van ongeveer drie maanden die wordt gehanteerd bij de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal wordt hier een periode van zes maanden tussen het kiezen van het kiescollege (de leden van de gemeenteraden) en de waterschapsverkiezingen geïntroduceerd. Dat betekent dat de eerstvolgende waterschapsverkiezingen begin september 2014 zullen worden gehouden. Om te voorkomen dat zowel in 2012 als in 2014 waterschapsverkiezingen plaatsvinden, regelt het voorstel verlenging van de zittingsduur van de zittende leden van de waterschapsbesturen tot september 2014. De verkiezingen in 2012 vervallen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.