TK 2018/19, 35 204 Volg- en traceer­systeem tabak

Wetsvoorstel (13-05-2019) tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten

—Op 3 april 2014 is Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (de tabaksproductenrichtlijn) tot stand gekomen. Afgezien van de artikelen 15 en 16, is de tabaksproductenrichtlijn reeds op 20 mei 2016 in nationaal recht geïmplementeerd door middel van de (thans) Tabaks- en rookwarenwet en daarop gebaseerde regelgeving. Uit de artikelen 15 en 16 van de tabaksproductenrichtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke identificatiemarkeringen (ten behoeve van een volg- en traceersysteem) en veiligheidskenmerken. Om deze artikelen te implementeren, is onderhavige wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet opgesteld. Het wetsvoorstel bepaalt (artikel 4a) in navolging van de richtlijn en de bijbehorende Uitvoeringsverordening traceringssysteem (PbEU 2018, L 96) dat producenten en importeurs elke geproduceerde of ingevoerde verpakkingseenheid van een tabaksproduct moeten merken met een unieke identificatiemarkering en dat zij daarbij de uitvoeringsverordening traceringssysteem in acht moeten nemen. De uitvoeringsverordening traceringssysteem bevat specifieke eisen omtrent het aanvragen en aanbrengen van de unieke identificatiemarkering en deze werken rechtstreeks. Tabaksproducten die geen UI bevatten, mogen niet aan consumenten ter beschikking gesteld worden. Om dit te effectueren, is in artikel 4b van het wetsvoorstel opgenomen dat het verboden is tabaksproducten die niet aan de eisen in artikel 4a voldoen, te leveren, in te voeren, uit te voeren of in de handel te brengen. Overtreding van het verbod vervat in artikel 4b geeft de toezichthouder de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.