TK 2014/15, 34 051 Verruiming vrijheid van meningsuiting

Initiatiefwetsvoorstel (10-10- 2014) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

—Met het onderhavige voorstel beoogt de initiatiefnemer Kamerlid Van Klaveren (PVV) blijkens de memorie van toelichting vier doelen te bereiken:

  1. het verruimen van de vrijheid van meningsuiting;
  2. het verzekeren van het lex certa-beginsel;
  3. het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen;
  4. het bieden van een handreiking aan het Europese hof voor de rechten van de mens bij het bepalen van de Europese consensus inzake het beschermen van het maatschappelijk debat.

Volgens de initiatiefnemer missen kernonderdelen van de delictsomschrijvingen van de artikelen 137c en 137d Sr op het terrein van de vrijheid van meningsuiting, te weten de groepsbelediging, het aanzetten tot discriminatie en het aanzetten tot haat, de noodzakelijke scherpte en duidelijkheid. Zij zijn daarom strijdig met het lex certa-beginsel en worden in zoverre met dit wetsvoorstel geschrapt. Ook na schrapping zal het Wetboek van Strafrecht volgens indiener nog voldoende aanknopingspunten bieden om onwelgevallige uitingen aan te pakken. De strafbaarstelling van aanzetten tot geweld, bedreiging en opruiing, alsmede enkelvoudige belediging, smaad en laster blijven immers gehandhaafd. Feitelijke discriminatie blijft eveneens strafbaar.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.