TK 2019/20, 35 362 Vereenvoudigen wanbetalersbijdrage zorg

Wetsvoorstel (17-12-2019) tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wan­betalers­bijdrage

—Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de wijze van verstrekking van de wan­betalers­bijdrage aan zorg­verzekeraars en het toezicht op de verplichtingen van zorg­verzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers. De voorgestelde vereenvoudiging bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt de wan­betalers­bijdrage voortaan uitsluitend verstrekt aan de zorg­verzekeraar voor het in stand houden van de verzekerings­dekking voor de wanbetaler. Het CAK hoeft alleen daaraan te toetsen. Zorg­verzekeraars krijgen meer zekerheid over het verkrijgen van de wan­betalers­bijdrage omdat deze niet meer afhankelijk is van de mate waarin zij aan allerlei voorwaarden voldoen. Ten tweede worden de overige voorwaarden voor de wan­betalers­bijdrage omgezet in verplichtingen, voor zover ze dat al niet waren. De koppeling met de wan­betalers­bijdrage wordt daarmee losgelaten. Van de zorg­verzekeraars wordt verlangd dat zij hun beleid ter uitvoering van de verplichtingen vastleggen en de uitvoering administreren. Zorg­verzekeraars rapporteren over de uitvoering van hun verplichtingen in het jaarlijkse uitvoerings­verslag aan de NZa. De NZa houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen door zorg­verzekeraars en kan zo nodig handhavend optreden, zonder dat dit ook gevolgen hoeft te hebben voor de hoogte van de wan­betalers­bijdrage.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.