TK 2015/16, 34 325 Verdringingstoets

Initiatiefwetsvoorstel (20-10-2015) tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

—Met dit wetsvoorstel, dat is ingediend door het lid Karabulut, beoogt de initiatiefnemer mensen met een bijstandsuitkering meer kansen te bieden op een echte, betaalde baan en werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de inzet van onbetaalde krachten. De initiatiefnemer wil ongewenste verdringing tegengaan. Met het wetsvoorstel wordt het volgende nagestreefd:

  1. voorkomen dat mensen moeten werken zonder loon;
  2. formuleren van een heldere definitie van het begrip ‘verdringing van betaalde arbeid’, zodat werken zonder loon kan worden bestreden;
  3. creëren van een wettelijke basis voor de invoering van een verdringingstoets;
  4. tegengaan van verdringing van betaalde arbeid door het inzetten van on- of onderbetaalde arbeidskrachten;
  5. voorkomen dat aanbestedingen waar afspraken over social return deel van uitmaken, leiden tot het verlies van reguliere arbeidsplaatsen.

Om dit te bereiken regelt dit wetsvoorstel dat in de Participatiewet, de WW en in de aanbestedingswetten een grondslag wordt opgenomen voor een verdringingstoets en dat wordt vastgelegd wat wordt verstaan onder het begrip ‘verdringing van betaalde arbeid’.

Deze verdringingstoets wordt uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die bij beide Kamers wordt voorgehangen.

De verdringingstoets geldt voor re-integratietrajecten die binnen de reikwijdte van de Participatiewet (en de WW) plaatsvinden en voor aanbestedingen waarbij afspraken worden gemaakt over social return. De initiatiefnemer heeft hiervoor gekozen omdat het overgrote deel van onbetaalde re-integratietrajecten binnen de Participatiewet plaatsvindt.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.