SG 2013/14, 33 793 Verdrag Nederland - België ter identificatie verkeersovertreders

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg; Brussel, 25 april 2013

—Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd.

Op 25 oktober 2011 is Richtlijn 2011/82/EU ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen tot stand gekomen (PbEU 2011, L 288). De Richtlijn heeft tot doel, dat de EU-lidstaten de nationale databank van de andere EU-lidstaten geautomatiseerd kunnen raadplegen om bij een verkeersovertreding door een buitenlandse overtreder de naam- en adresgegevens bij het kenteken te zoeken, deze te gebruiken voor het maken van een beschikking met een geldelijke sanctie en deze te sturen naar de overtreder. In artikel 2 van de Richtlijn wordt een opsomming gegeven van de verkeersovertredingen waarop deze richtlijn van toepassing is. Het gaat daarbij limitatief om acht overtredingen:

  1. rijden met een te hoge snelheid;
  2. het niet dragen van een veiligheidsgordel;
  3. niet stoppen voor een rood licht;
  4. rijden onder invloed van drank;
  5. rijden onder invloed van drugs;
  6. het niet dragen van een veiligheidshelm;
  7. het gebruiken van een verboden rijstrook;
  8. het illegale gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatie-apparaat tijdens het rijden).

Nederland en België achten het wenselijk een grondslag te scheppen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens voor het onderzoek naar andere overtredingen dan de acht genoemde, alsmede voor gedragingen op de weg die in strijd zijn met een rechtsvoorschrift, waarmee met name parkeerboetes en het niet betalen van parkeergeld worden bedoeld. Het op 25 april 2013 tot stand gekomen Verdrag, dat hierbij ter parlementaire goedkeuring wordt aangeboden, vormt daartoe de grondslag.
 

Kamerstukken 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.