TK 2011/12, 33 315 Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES

Wetsvoorstel (22-6-2012) houdende goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius milieuen Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

—De Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voorziet in artikel 20, eerste lid, in de mogelijkheid om bij ministeriële regeling wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong te wijzigen indien dat noodzakelijk is voor de toepassing van die regeling of ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen. Op grond van dit artikel 20, eerste lid, zijn de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011, houdende wijziging van de Werkliedenwet 1944 BES en intrekking van de Wet vergoeding behandelings- en verplegingskosten BES en de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES (Stcrt. 2011, 15554), de regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 september 2011, nr. 5711004/11/6, tot wijziging van artikel 22 van de Luchtvaartwet BES (Stcrt. 2011, 17349) en de regeling van de Minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2011 tot herstructurering van het materieel ambtenarenrecht BES (Stcrt. 2011, 18097) vastgesteld. Artikel 21, eerste lid, van de Invoeringswet bepaalt dat zo spoedig mogelijk na vaststelling van een ministeriële regeling, zoals hierboven genoemd, een voorstel van wet tot goedkeuring van deze regeling bij de Staten-Generaal wordt ingediend. Artikel 1 van dit wetsvoorstel dient hiertoe.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.