TK 2019/20, 35 333 Tijdelijke noodwet stikstof

Initiatiefwetsvoorstel (11-11-2019) houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

—Dit wetsvoorstel (een initiatief van de kamerleden Kops, Graus en Van Aalst) moet recht doen aan iedereen die op dit moment aan de kant staat door stikstof- en PFAS-problematiek. Het regelt in de eerste plaats dat de vergunningplicht voor projecten van dringend openbaar belang wordt vervangen door een meldingsplicht. Dit betekent dat voor dergelijke projecten niet meer het vergunningsverleningstraject als bedoeld in de Wet natuurbescherming moet worden gevolgd, maar dat kan worden volstaan met een melding aan gedeputeerde staten. Als project van dringend openbaar belang worden alle projecten op het gebied van woningbouw, bouw van infrastructuur en landbouw aangemerkt. Hiervan zijn uitgezonderd projecten die zien op het realiseren van megastallen.

Om bijvoorbeeld bouwprojecten doorgang te laten vinden is het noodzakelijk dat de grond en baggerspecie afgevoerd kunnen worden. Nu het dossier omtrent de PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) nog in ontwikkeling is, is ervoor gekozen om bij ministeriële regeling regionale plaatsen aan te wijzen waar deze grond en baggerspecie naar toe kan worden gebracht. Op deze wijze bestaat inzicht in de plaatsen waar deze grond ligt en kan, na de vaststelling van een definitieve regeling omtrent deze materie, worden bekeken hoe dient te worden omgegaan met de grond en baggerspecie die op grond van deze wet op deze plaatsen is gebracht.

Ook regelt het wetsvoorstel dat een landbouwbedrijf de ruimte die een vergunning biedt volledig kan overdragen aan een ander landbouwbedrijf.

Overgangsrecht bepaalt ten slotte dat de lopende vergunningsaanvragen gelijk worden gesteld met de meldingsplicht. Wanneer op een lopende vergunningaanvraag nog niet is beslist, wordt deze automatisch na de inwerkingtreding van deze wet omgezet naar een melding. Een vergunning is dan niet meer nodig.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.