TK 2018/19, 35 211 Subsidiëring tegen wateroverlast

Wetsvoorstel (27-05-2019) tot wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

—De klimaatverandering uit zich in Nederland vaak in te veel of te weinig water. Door maatregelen te treffen in het kader van het waterbeheer en door een waterrobuuste en klimaatbestendige ruimtelijke inrichting kunnen gevolgen van klimaatverandering worden beperkt of opgevangen. Met name de decentrale overheden treffen deze maatregelen. Voor versnelling en intensivering van de maatregelen hebben decentrale overheden de komende jaren extra financiële middelen nodig, in aanvulling op wat zij al investeren. Het Rijk wil daarom door middel van cofinanciering een tijdelijke impuls geven aan de aanpak. Een extreme bui kan overal vallen. Daarom moet iedere overheid daarop zijn voorbereid. Om die reden beoogt het Rijk een ‘vliegwiel’ te bieden dat ervoor zorgt dat alle decentrale overheden aan de slag gaan en zelf ook extra middelen vrijmaken. Dat wil het Rijk mogelijk maken door middel van subsidies uit het deltafonds. Met subsidies worden in dit kader bedoeld subsidies in de zin van artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Indien de bijdragen onder voorwaarde worden overgemaakt aan gemeenten of provincies, zal het gaan om specifieke uitkeringen als bedoeld in de Financiële-verhoudingswet (Fvw). Voor het voorzien in voldoende zoetwater van voldoende kwaliteit en het tegengaan of het beperken van de gevolgen van overstromingen is het al mogelijk subsidies te verstrekken uit het deltafonds. Maar dit is thans niet mogelijk voor het voorkomen of beperken van wateroverlast. Daarvoor is een wijziging van de Waterwet noodzakelijk. Dit wetsvoorstel voorziet hier in.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.