TK 2011/12, 33 354 Stemcomputers en e-stemmen

Initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken

—De indieners van het wetsvoorstel staan twee wijzigingen voor ogen:

  1. de herinvoering van stemcomputers;
  2. de invoering van de mogelijkheid voor Nederlanders in het buitenland om via internet te stemmen.

Het wetsvoorstel beoogt nadrukkelijk niet het stemmen met het rode potlood te vervangen door het stemmen via een stemmachine. Ook is het niet de bedoeling het stemmen vanuit het buitenland per brief onmogelijk te maken. Het gaat er slechts om beide methoden van stemmen mogelijk te maken, waarbij de beslissing op het niveau van de gemeenten ligt. In de Kieswet wordt de juridische grondslag gelegd voor deze wijzigingen. Deze grondslag is techniekonafhankelijk. De specifieke regels kunnen bij lagere regelgeving, zoals een algemene maatregel van bestuur, worden gesteld.

Volgens de indiener zijn vele verhalen die de ronde deden bij de discussie over de vermeende onbetrouwbaarheid van stemmachines later ontkracht. De huidige stemcomputers zijn veilig en werken sneller en nauwkeuriger dan het rode potlood. Bijkomend voordeel van de stemcomputers is dat het gemakkelijker wordt voor mensen met een visuele, motorische of andere lichamelijke beperking om te stemmen. De wijziging die ziet op de Nederlanders in het buitenland is ingegeven door de zeer lage opkomst van deze categorie, hetgeen volgens indiener wordt veroorzaakt oor het feit dat stemmen in het buitenland een lange en ingewikkelde bureaucratische procedure vergt. Daarom beoogt deze wetswijziging om het gemakkelijker maken om te stemmen in het buitenland.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.