TK 2016/17, 34 653 Socialezekerheidsverdrag Nederland-China

Brief van de Minister van BuZa (13-01-2017) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Volksrepubliek China

—Tussen Nederland en China bestaat thans geen verdragsrelatie op het terrein van sociale zekerheid. Als gevolg van gewijzigde socialezekerheidswetgeving in China zijn Nederlandse bedrijven sinds oktober 2011 verplicht om voor gedetacheerde werknemers (expats) in China premies af te dragen aan het Chinese socialezekerheidsstelsel. Qua dekking krijgt men hier naar Nederlandse maatstaven weinig voor terug. Daarom kiezen bedrijven en expats er doorgaans voor hun Nederlandse verzekering te behouden dan wel een particuliere verzekering af te sluiten. Het gevolg is dubbele premiebetaling. Dit kan voorkomen worden door het sluiten van een bilateraal socialezekerheidsverdrag. Hoewel in het verdrag de regeringen van beide staten als partijen worden genoemd, zal het gelden tussen de staten. Nederland heeft China in april 2012 verzocht om een verdrag te sluiten ter voorkoming van dubbele premieafdracht op het terrein van sociale zekerheid. Het verdrag beoogt dubbele premieafdrachten te vermijden van Nederlandse werknemers die worden gedetacheerd naar China en van Chinese werknemers die worden gedetacheerd naar Nederland. Het verdrag ziet niet op de export van socialezekerheidsuitkeringen van Nederland naar China of vice versa. Het verdrag ziet op coördinatiebepalingen ten aanzien van werknemers die tijdelijk werkzaamheden verrichten op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij. Inzet van Nederland was om slechts één wetgeving op de betrokken werknemer van toepassing te laten zijn. Voor China was dat op dit moment niet haalbaar omdat het socialezekerheidsstelsel daar nog in opbouw is. China wenst vooralsnog alleen afspraken te maken over de wetten die zien op ouderdomspensioen, werkloosheid en nabestaandenpensioen.


Kamerstukken

SG 2016/17, 34 653, nr. 1

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.