TK 2014/15, 34 187 RvO Kabinets(in)formatie

Voorstel (09-04-2015) tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met aanpassing van de regeling rondom kabinets(in)formatie

—Dit voorstel is gebaseerd op het rapport ‘Evaluatie kabinetsformatie 2012; de toepassing van artikel 139a Reglement van Orde van de Tweede Kamer’ van de commissie Bovend’Eert (Kamerstuk 33 410, nr. 72). Het bevat de volgende wijzigingen: in artikel 139a, eerste lid, wordt ‘te benoemen’ gewijzigd in ‘aan te wijzen’ om in het artikel de terminologie op dit punt te uniformeren, zodat in alle leden consequent wordt gesproken van het ‘aanwijzen’ van een (in)formateur. Voort wordt een extra lid aan artikel 139a toegevoegd, op grond waarvan de aanwijzing van de (in)formateur plaatsvindt met behulp van de artikelen 69–73 (Stemmingen over zaken). In lijn met de aanbevelingen van de commissie Bovend’Eert is op de keuze voor deze personen de meer omslachtige procedure uit de artikelen 74 e.v. (Stemmingen over personen) dus niet van toepassing. Ten slotte bevat het voorstel een wijziging die er toe strekt in artikel 139b te verduidelijken dat de Kamer (in)formateurs - in overeenstemming met de praktijk - ook tijdens de uitvoering van hun opdracht kan uitnodigen om over het verloop van die opdracht inlichtingen te verschaffen. De huidige formulering suggereert dat de Kamer slechts oud-(in)formateurs kan uitnodigen om inlichtingen te verschaffen. De Kamer heeft echter in het verleden ook gedebatteerd in aanwezigheid van (in)formateurs vóór de afronding van hun werkzaamheden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.