TK 2005/06, 30 553 Ruimere bevoegdheden in Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wetsvoorstel (9-5-2006) tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

—De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgen meer bevoegdheden om maatregelen te nemen tegen terrorisme. De wet krijgt onder meer een nieuw hoofdstuk 3a dat de mogelijkheden om rechtspersonen in te zetten, vergroot. Het wetsvoorstel vloeit voor een deel voort uit het rapport van de Commissie bestuurlijke evaluatie AIVD, en heeft tot doel de diensten een ruimere toegang te geven tot gegevens van bestuursorganen en andere instanties.
De wijzigingen betreffen onder andere de volgende onderwerpen: Er komt een verplichte gegevensverstrekking door bestuursorganen en personen en instanties die beroepsmatig werken in de financiële sector of de sector vervoer. Tot nu toe is die gegevensverstrekking voor een groot deel gebaseerd op vrijwilligheid. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bestuursorganen worden aangewezen die verplicht zijn gegevens te verstrekken; de verplichte gegevensverstrekking door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken wordt uitgebreid tot aanbieders van communicatiediensten. Op deze manier komen nieuwe vormen van communicatie zoals webhosting en internettelefonie ook onder de wet te vallen; er komen nieuwe bijzondere bevoegdheden voor de diensten. De bevoegdheid tot het treffen van maatregelen krijgt een ruimere jas en is niet langer gekoppeld aan de inzet van een agent, maar kan ook worden uitgeoefend door een reguliere medewerker van de diensten.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.