TK 2018/19, 35 206 Reparatierijkswet JenV 2019

Wetsvoorstel (16-05-2019) tot wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

—Het onderhavige voorstel van rijkswet omvat de aanpassing van een aantal rijkswetten aan gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard. Deze aanpassingen zijn onder meer het gevolg van wijzigingen in de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Wetboek van Strafvordering. Een inhoudelijke wijziging is onder meer dat het voorstel beoogt artikel 23 Wet militaire strafrechtspraak (Wms) in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat. Artikel 23 Wms ziet op het verlenen van juridische bijstand door de officier-raadsman. Deze militaire functionaris is opgeleid om de militaire verdachte vanuit militair en sociaal perspectief bij te staan tijdens zijn strafzaak. In het huidige artikel kan hij daarnaast als advocaat worden aangewezen als er geen advocaat beschikbaar is of als de verdachte daar uitdrukkelijk om verzoekt. Het voorstel perkt dit in door het beschikbaarheids­argument te schrappen en als voorwaarde te stellen dat de verdachte overeenkomstig artikel 28a Sv ondubbelzinnig afstand doet van zijn recht op een advocaat.


Kamerstukken

R2127

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.