TK 2018/19, 35 260 Raamverdrag defensie NL - VS

Voorstel van rijkswet (18-07-2019) houdende goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensie­aangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

—Dit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensie­aangelegenheden (Trb. 2018, 125). Hoewel in het Raamverdrag de regeringen als partijen worden genoemd, zal het gelden tussen de Staten.

Met het Raamverdrag worden vier doelen bereikt. Het Raamverdrag benadrukt in de eerste plaats de goede betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten op defensie­gebied. De Verenigde Staten hebben reeds een soortgelijk verdrag gesloten met Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is het eerste niet-Angelsaksische land waarmee de Verenigde Staten een chapeau-verdrag heeft gesloten.

Het Raamverdrag beoogt daarnaast het partnerschap op defensiegebied te versterken. Dit is onder meer van belang in het kader van bilaterale samenwerkings­activiteiten op het gebied van operaties en materieel. Het verdrag bevat geen nieuwe activiteiten op deze gebieden; deze zullen eventueel worden vastgelegd in toekomstige bilaterale, niet-juridisch verbindende internationale beleidsafspraken (Memoranda of Understanding).

In de derde plaats vormt het Raamverdrag een aanvulling op het in 1950 tot stand gekomen Verdrag tot wederzijdse hulpverlening inzake verdediging.

Tot slot biedt het Raamverdrag een juridisch kader op basis waarvan de totstandkoming van samenwerkingsactiviteiten op defensiegebied vereenvoudigd en versneld kan worden. Het is gebruikelijk om afspraken over samenwerkings­activiteiten op defensiegebied vast te leggen in Memoranda of Understanding. De Verenigde Staten hebben echter de wens uitgesproken om de belangrijkste standaard­bepalingen, waaronder bepalingen inzake aansprakelijkheid, uitwisseling en bescherming van informatie, bruikleen van materieel, logistieke ondersteuning en uitwisseling van personeel in het Raamverdrag vast te leggen. Het is de bedoeling dat het Raamverdrag wordt ingeroepen in toekomstige bilaterale Memoranda of Understanding voor samenwerkings­activiteiten op defensiegebied, waarmee het Raamverdrag als een vorm van onderliggende ‘algemene voorwaarden’ relevant zal zijn voor de toepassing en uitvoering van deze Memoranda of Understanding.


Kamerstukken

R2131

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.