TK 2008/09, 31 734 PNR-overeenkomst 2007

Wetsvoorstel (10-10-2008) tot goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

—De overeenkomst regelt het verstrekken van PNR-gegevens aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de VS door luchtvaartmaatschappijen die internationale passagiersvluchten vanuit de EU naar de VS uitvoeren en omgekeerd. Vluchten vanuit en naar de Nederlandse Antillen en Aruba vallen daar niet onder. De overeenkomst wordt tot de inwerkingtreding voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening.

In de Memorie van Toelichting worden kanttekeningen geplaatst bij de doelomschrijving van het vijfde en zesde doel. Nederland zal bij de Europese Commissie aandringen op een verdere, nauwkeuriger invulling van die doelen bij de uitwerking van de PNR-Overeenkomst 2007. Met name bij het zesde doeleinde verdient een limitatieve opsomming de voorkeur. De volgende negentien categorieën van gegevens zullen worden overgedragen:

 1. de PNR-bestandslocatiecode;
 2. datum van boeking/afgifte van het biljet;
 3. geplande reisdatum of reisdata;
 4. naam/ namen;
 5. beschikbare informatie betreffende frequent reizen en voordelen;
 6. andere namen in het PNR, waaronder het aantal reizigers in het PNR;
 7. alle beschikbare contactgegevens;
 8. alle beschikbare betalings- of factureringsinformatie (met uitzondering van de daarbij gebruikte creditcardnummers);
 9. reisroute voor dit specifieke PNR;
 10. reisbureau/agent;
 11. informatie over gedeelde vluchtcodes;
 12. opgesplitste/opgedeelde informatie;
 13. reisstatus van de passagier;
 14. informatie over biljetuitgifte, waaronder het biljetnummer, biljetten voor enkele reizen en geautomatiseerde prijsnotering van reisbiljetten;
 15. alle bagage-informatie;
 16. zitplaatsinformatie, waaronder et zitplaatsnummer;
 17. algemene opmerkingen waaronder OSI, SSI en SSR-informatie;
 18. eventuele APIS-informatie;
 19. alle vroegere wijzigingen onder de hiervoor aangeduide punten.


Onder OSI, SSI en SSR wordt verstaan: other service information, special service information, respectievelijk special service request. Het betreft hier bijzondere wensen van de passagier die extra aandacht behoeven, zoals maaltijdwensen, de omstandigheid dat iemand assistentie behoeft bij in en uitstappen of een onbegeleide minderjarige passagier. Onder APIS-informatie wordt verstaan: informatie afkomstig uit het advanced passenger information system. Bij het inchecken worden de paspoortgegevens van een passagier door middel van lezing van de machineleesbare strook van het paspoort en de gegevens van instapkaart opgeslagen in het boekings- en vertrekcontrolesysteem. In de overeenkomsten van 2004 en 2006 was sprake van een lijst van 34 categorieën gegevens. Niettemin betrof het vrijwel dezelfde hoeveelheid informatie, alleen was deze anders gerangschikt. Er zijn enige verschillen. Op de oude lijst kwamen de frequent flyer- gegevens en de bagagegegevens niet voor. de PNR-gegevens kunnen worden gebruikt ter voorkoming en bestrijding van:

 • terrorisme en daarmee samenhangende strafbare feiten;
 • andere zware misdrijven van grensoverschrijdende aard;
 • het zich onttrekken aan aanhoudingsbevelen of arrestaties voor de genoemde strafbare feiten.


Verder kunnen PNR-gegevens waar nodig worden gebruikt:

 • voor de bescherming van de vitale belangen van betrokkene of anderen;
 • bij strafrechtelijke procedures;
 • in andere wettelijk voorgeschreven gevallen.


Gegevens worden gedurende zeven jaar in een actieve analytische gegevensbank worden bewaard. Daarna worden de gegevens gedurende acht jaar bewaard in een slapende, niet-operationele status. De gegevens zijn dan uitsluitend toegankelijk met toestemming van een aangewezen hoge ambtenaar van de Minister van Binnenlandse Veiligheid van de VS, en dit alleen naar aanleiding van een concrete zaak, dreiging of risico.
 

Kamerstukken

31 734

31 735

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.