SG 2009/10, 32 329 Piraterij in Azië

Brief van de Minister van BuZa (15-2-2010) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring aanbiedt het Regionaal Samenwerkingsverdrag inzake de bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee in Azië (ReCaap); Tokyo, 11 november 2004 (Trb. 2009, 80)

—Het Regionale Samenwerkingsverdrag inzake de bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee in Azië, hierna te noemen 'het Verdrag', betreft een tussen in eerste instantie zestien Aziatische landen gesloten samenwerkingsverdrag, gericht op het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen op zee in het gehele gebied van Zuidoost-Azië. Het op 11 november 2004 te Singapore totstandgekomen Verdrag is voortgekomen uit zorg over de toename van gevallen van piraterij en gewapende overvallen op zee, niet in de laatste plaats in het Zuidoost-Aziatische gebied, in het bijzonder in het gebied van de Straat van Malakka. Het Verdrag is ook ingekaderd in verschillende resoluties, zowel van de Verenigde Naties (VN) als van de Internatonale Maritieme Organisatie (IMO), waarin deze zorg wordt uitgesproken en tot samenwerking wordt opgeroepen. Het Verdrag is op 4 september 2006 in werking getreden.
Het Verdrag voorziet in een gemeenschappelijk Informatiecentrum dat is gevestigd in Singapore. In dit Informatiecentrum worden inlichtingen over piraterij en gewapende overvallen op zee verzameld, geëvalueerd en doorgegeven aan de bij het verdrag betrokken landen. Het verdrag staat open voor toetreding door andere staten. Nederland is het eerste niet-Aziatische land dat een verzoek tot toetreding heeft ingediend. Op grond van het verdrag is Nederland verplicht om een contactpunt aan te wijzen voor communicatie met het Informatiecentrum en bevoegde autoriteiten. Het Nederlandse Kustwachtcentrum wordt hiertoe aangewezen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.