TK 2018/19, 35 143 Personeel VS op Curaçao

Brief van de Minister van BuZa (15-02-2019) waarmee hij ter stilzwijgende goedkeuring overlegd het op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, en de 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2012, nr. 26, Trb. 2018, nr. 216 en Trb. 2019, nr. 12).

—Op 19 oktober 2012 is te Washington de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk tot stand gekomen (Trb. 2012, nr. 226, ook wel genoemd ‘de meerjarige SOFA’, hierna de Overeenkomst). De goedkeuring voor het Verdrag is op 6 juli 2013 verleend voor Aruba, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (zie Kamerstuk 33 655 (R2007), nr. A/1) en de Overeenkomst is op 1 september 2013 in werking getreden (Trb. 2013, nr. 119 herdruk). De Overeenkomst geldt voor Aruba, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland. Het derde lid van het artikel maakt het mogelijk de toepassing van de Overeenkomst uit te breiden tot Curaçao. De regering van Curaçao heeft inmiddels te kennen gegeven medegelding van de Overeenkomst te wensen. De meerjarige SOFA biedt mogelijkheden om trainingen en oefeningen te houden, maar ook maakt het de bijstand en samenwerking bij rampenbestrijding mogelijk. Middels notawisseling van 15 november 2018 is de uitbreiding dan ook tot stand gebracht. Thans wordt de goedkeuring gevraagd voor Curaçao van zowel de Overeenkomst als de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen notawisseling houdende een uitbreidings­verdrag (Trb. 2018, nr. 216 en Trb. 2019, nr. 12).


Kamerstukken

R2120

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.