TK 2018/19, 35 287 Pensioenverdeling bij ­scheiding

Wetsvoorstel (16-09-2019) houdende regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

—De verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Naar aanleiding van een motie van het lid Van Weyenberg (D66) is de Wvps geëvalueerd.  Kort samengevat blijkt uit de evaluatie dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Door de huidige opzet van de wet hebben mensen er onvoldoende baat bij als zij niet zelf in actie komen. De Wvps heeft nog wel altijd een meerwaarde, maar de opzet van de wet behoeft verbetering. Bovendien behoeft de wet vernieuwing om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingsvoorstellen dat hierin moet voorzien. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel bestaat uit vier hoofdelementen:

  1. Eigen keuzes en meer financieel inzicht; conversie wordt de standaard i.p.v. verevening: Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de verdelingsplichtige partner.
  2. Meer gebruik van de wet; nee, tenzij wordt ja, tenzij: Dit wetsvoorstel regelt dat een pensioenuitvoerder overgaat tot verdeling van het ouderdomspensioen door conversie, tenzij de ex-partners aangeven dat zij de verdeling niet willen (opt-out) of dat zij een afwijkende afspraak over de verdeling van het pensioen hebben gemaakt.
  3. Bijzonder partnerpensioen alleen over de huwelijkse periode: voor de bepaling welk deel van het partnerpensioen verdeeld moet worden aansluiting wordt gezocht bij de nieuwe regels rondom de gemeenschap van goederen, en wordt de periode waarover het partnerpensioen wordt afgesplitst tot bijzonder partnerpensioen beperkt tot de huwelijkse periode.
  4. Verdelingsgrens en uitruilmogelijkheden: In de Wvps is vanwege administratieve redenen geregeld dat ouderdomspensioenen ter hoogte van twee keer de afkoopgrens (ca. € 970,-) niet worden verevend. Om meer pensioen te verdelen en tevens rekening te houden met de uitvoeringspraktijk, wordt met dit wetsvoorstel de grens voor pensioenverdeling verlaagd naar één keer de afkoopgrens. Verder wordt voor kleine bijzonder partnerpensioenen (maximaal € 484,09 per jaar, bedrag 2019) een recht op uitruil geïntroduceerd. De verdelingsgerechtigde partner krijgt het recht om een klein bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.