SG 2010/11, 32 794 Overnameovereenkomst met de Russische Federatie

Brief van de Minister van BuZa (19-5-2011) waarbij hij ter stilzwijgende goedkeuring overlegt het uitvoeringsprotocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake de uitvoering van de Overnameovereenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap van 25 mei 2006; Moskou, 9 maart 2011 (Trb. 2011, 76)

—Nederland is gehouden aan terugen overnameovereenkomsten die de Europese Unie sluit. Bij de overnameovereenkomsten die in EU-verband tot stand komen, kan elke lidstaat afzonderlijk een uit voeringsprotocol met de andere partij sluiten. Het onderhavige uit voeringsprotocol ziet hierop en is gebaseerd op artikel 20 van de EU-overnameovereenkomst. De des betreffende bepaling, die in beginsel standaard in EU-overnameovereenkomsten wordt opgenomen, biedt de partijen de mogelijkheid nadere afspraken te maken over de prak tische uitvoering van de in de EU-overnameovereenkomst overeengekomen bepalingen en over de concrete samenwerking tussen de uitvoerende diensten die hiervoor verantwoordelijk zijn. De EU-overnameovereenkomst met de Russische Federatie strekt ertoe de feitelijke uitzetting van vreemdelingen ten aanzien van wie op basis van het nationale recht de verplichting bestaat Nederland te verlaten, te vergemakkelijken. In het uitvoeringsprotocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Russische Federatie worden vooral de procedurele bepalingen die door de uitvoerende diensten van de verdragsluitende partijen dienen te worden gevolgd, nader uitgewerkt. In de EU-over nameovereenkomst en in het uitvoeringsprotocol wordt overigens onder de term ‘overname’ (‘readmission’) zowel terugname van eigen onder danen als overname van derdelanders en staatlozen verstaan. De uitoefening van de op grond van de Vreemdelingenwet 2000 bestaande bevoegdheid om uit te zetten, wordt vergemakkelijkt doordat de aangezochte partij erkent, onder bepaalde omstandigheden, tot terugof overname verplicht te zijn.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.