SG 2013/14, 1 Overheidsopdrachten

Stilzwijgende goedkeuring

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten; Geneve 30 maart

—De op 15 april 1994 tot stand gekomen Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (Trb. 1994, 235) (de Government Procurement Agreement; GPA) is tot op heden de enige wettelijk bindende overeenkomst binnen de WTO op het gebied van overheidsopdrachten. Het verdrag bevat gedetailleerde regels met betrekking tot de bekendmaking van aankoopvoornemens en aanbestedingsprocedures van overheidsinstellingen en biedt markttoegang aan aanbieders uit de landen die partij zijn bij het verdrag. De huidige versie ervan is op 1 januari 1996 in werking getreden. De partijen bij de GPA zijn Armenië, Canada, de Europese Unie voor de 28 lidstaten, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Zuid-Korea, Liechtenstein, Aruba, Noorwegen, Singapore, Zwitserland, Taiwan en de Verenigde Staten.

Het Protocol wijzigt de tekst van de GPA van 1994 alsook de aanhangsels daarbij. De gewijzigde tekst van de GPA en vier aanhangsels zijn opgenomen als bijlage bij het Protocol. De tekst van de herziene GPA zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie en waarborgt dat bij aanbestedingsprocedures gelijke voorwaarden gelden voor leveranciers, benodigdheden en diensten die afkomstig zijn uit de landen die partij zijn bij de GPA. De herziene tekst is een aanmerkelijke verbetering voor wat betreft de leesbaarheid en duidelijkheid van de bepalingen, die de gebruiksvriendelijkheid ervan ten goede komt. Bovendien bevat de herziene tekst, om daadwerkelijke opening van de aanbestedingsmarkten van de andere GPA-partijen mogelijk te maken, volledig nieuwe bepalingen die de voorwaarden voor deelname van leveranciers uit het buitenland aanzienlijk verbeteren.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.