TK 2012/13, 33 721 Overbruggingsuitkering AOW

Initiatiefwetsvoorstel (06-09- 2013) ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW)

—Het onderhavige wetsvoorstel wordt slechts ingediend om een advies te krijgen van de Afdeling advisering van de Raad van State. De inhoud van het voorstel komt volledig overeen met de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (Stcrt. 2013, 15137). Deze regeling strekt tot het oplossen van een overbruggingsprobleem ten gevolge van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar en betreft personen die uiterlijk in 2018 65 jaar worden.
Het wetsvoorstel biedt voor hen die overwegend zijn aangewezen op de AOW en die op of voor 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een VUT- en prepensioenregeling of een vergelijkbare regeling, en die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de voor hen geldende verhoging van de AOW-leeftijd, compensatie voor inkomensverlies voor de periode tussen het einde van de VUT- of prepensioenregeling en de verhoogde AOW-leeftijd.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.