TK 2017/18, 34 798 Opzegging ipr-verdrag huwelijksvermogensregime

Wetsvoorstel (03-10-2017) houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

—Het verdrag – dat slechts was geratificeerd door Nederland (Europees deel), Frankrijk en Luxemburg – wordt opgezegd in verband met de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) die met ingang van 29 januari 2019 voor het Europese deel van Nederland gaat gelden. De totstandkoming van de verordening leidt ertoe dat de regels van toepasselijk recht in de verordening voorgaan op het verdrag in de relatie tussen de EU-lidstaten die partij zijn bij het verdrag. Het verdrag wordt dan dus niet meer toegepast tussen de huidige verdragsstaten, aangezien die staten ook EU-lidstaat zijn en deelnemen aan de nauwere samenwerking op basis waarvan de verordening tot stand gekomen is. Het verdrag dient opgezegd te worden vanwege de mogelijkheid ingevolge artikel 29 van het ­verdrag dat andere staten kunnen toetreden/ratificeren zonder dat daarvoor instemming is vereist van bestaande verdragspartijen. Dat zou tot strijd kunnen leiden met de totstandkoming van de verordening waarmee de bevoegdheid tot het aangaan van verdragen met derde staten op het terrein van internationale privaatrecht betreffende het huwelijksvermogensrecht bij de Europese Unie is komen te berusten.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.