TK 2005/06, 30 538 Opheffen strafrechtelijke immuniteit publiekrechtelijke rechtspersonen

Initiatiefwetsvoorstel (27-4-2006) van het Tweede-Kamerlid Wolfsen wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen

—Een overheid die burgers aanspreekt op hun verantwoordelijkheden, kan dat alleen doen als zij zelf ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar handelen of het nalaten daarvan. Dat kan betekenen dat naast politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid, er ook sprake moet kunnen zijn van strafrechtelijke aansprakelijkheid.
De huidige stand van wetgeving en jurisprudentie staat strafrechtelijke vervolgbaarheid van de overheid in de weg. De staat als entiteit is immuun voor strafrechtelijke vervolging. Lagere overheden zijn dat ook als zij potentieel strafbare feiten begaan in het kader van de uitvoering van exclusieve overheidstaken. Dit wetsvoorstel beoogt deze situatie te beëindigen. Wolfsen doet voorstellen die zowel de immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen als die van de ambtenaren van die rechtspersonen opheft.

Begin oktober 2005 zond de Minister van Justitie een wetsontwerp voor advies aan een aantal instanties. Dit ontwerp brengt geen wijziging op het stuk van de immuniteit van overheidsorganen zelf maar beoogt enkel de vervolgbaarheid van ambtsdragers en ambtenaren als feitelijke leidinggever of opdrachtgever bij een strafbaar feit gepleegd door een publiekrechtelijke rechtspersoon te verzekeren.
Aangezien dit voorstel naar het oordeel van Wolfsen ontoereikend is, heeft hij zelf een initiatiefwetsvoorstel ingediend.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.