TK 2009/10, 32 373 Novelles slimme energiemeter

Wetsvoorstel (26-4-2010) tot wijziging van de wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (Kamerstukken 32 373)

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Kamerstukken 32 374)

—De wetsvoorstellen betreffen novelles op het wetsvoorstel houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Kamerstukken 31 374) en het wetsvoorstel implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (Kamerstukken 31 320). De beide wetsvoorstellen, die mede dienen ter implementatie van richtlijn 2006/32/EG, voorzien onder andere in de grootschalige introductie en het gebruik van zgn. slimme meters. Dat zijn meters die op afstand uitleesbaar zijn door de netbeheerder. Zij zijn in staat om actuele gegevens over het energiegebruik te genereren, en kunnen zo behulpzaam zijn bij het besparen op energieverbruik.

De novelles worden voorgesteld naar aanleiding van de discussie in de Eerste Kamer over beide wetsvoorstellen. Deze discussie spitste zich vooral toe op de verplichting voor eindgebruikers om mee te werken aan de plaatsing van slimme meters en daaraan verbonden sancties bij weigering (de zogenoemde verplichte grootschalige uitrol), alsmede op de privacyaspecten van het gebruik van slimme meters. De novelles strekken ertoe de verplichte uitrol te vervangen door plaatsing van slimme meters op basis van vrijwilligheid, met daarbij het schrappen van de voorgestelde sancties. Tevens leiden ze tot gebruik van door de meters gegenereerde gegevens (afgezien van enkele basisgegevens, benodigd voor de facturering) op basis van toestemming van de eindgebruiker. Eindgebruikers kunnen de plaatsing van een slimme meter weigeren. Indien een slimme meter reeds is geplaatst, kan de eindgebruiker de meter 'administratief' uit laten zetten. Dat houdt in dat de meter niet automatisch gegevens doorgeeft aan de netbeheerder (het opgeven van de meterstanden gebeurt dan op de traditionele wijze). Voor het gebruik van de slimme meterfuncties is de toestemming van de eindgebruiker vereist.
 

Kamerstukken

32 373

32 374

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.