SG 2011/12, 33 232 Nederlands-Duits Verdrag bestrijding grensoverschrijdende zwarte arbeid

Stilzwijgende goedkeuring (5-4-2012) van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid); ’s-Gravenhage, 12 januari 2012 (Trb. 2012, 45)

—Sinds lange tijd vindt intensief grensoverschrijdend werknemersverkeer plaats tussen Duitsland en Nederland en bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid, de arbeidswetgeving, inclusief handhaving van de betrokken regelingen. Het doel van het onderhavige verdrag is aan de betrokken instanties meer helderheid te verschaffen over de kaders van hun samenwerking bij fraudebestrijding en een platform te scheppen waarbinnen die samenwerking verder vormgegeven en geïntensiveerd kan worden. Nadere afspraken zijn nodig, omdat in de praktijk is gebleken dat de Europese regels (algemeen als zij naar hun karakter zijn) niet altijd voldoende aangeven hoever de samenwerking ten behoeve van de handhaving mag gaan. Bij de uitvoering van deze regels bestaat behoefte aan meer houvast en met name een nadere specificering van de wederzijdse verplichtingen ten aanzien van gegevensuitwisseling.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.