TK 2018/19, 35 036 Maatregelen middenhuur

Wetsvoorstel (18-09-2018) tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van midden­huur­woningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen midden­huur)

—In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Huisvestingswet 2014 en van de Woningwet voorgesteld met het oog op het vergroten van het aanbod huur­woningen met een midden­huur. Met de voorgestelde wijziging van de Huisvestingswet 2014 wordt verduidelijkt dat ook midden­huur­woningen onder de woon­ruimte­verdeling op basis van deze wet kunnen worden toegewezen.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat in de artikelen 2, 4 en 7 van de Huisvestingswet 2014 het begrip ‘goedkoop’ vervalt waardoor als criterium alleen overblijft: schaarste die leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Iedere categorie van woonruimte waarbij door schaarste onevenwichtige en onrechtvaardige effecten optreden kan dus worden aangewezen als vergunningplichtig in de huis­vestings­verordening. Deze wijziging verschaft duidelijkheid over het toepassingsbereik van de Huisvestingswet 2014 en neemt een door gemeenten ervaren belemmering weg om de huis­vestings­verordening ook in te zetten voor midden­huur. Ook voor deze woningen geldt dat dan een vergunnings­stelsel moet worden ingericht. 

Dit wetsvoorstel wijzigt voorts de Woningwet met als doel vereenvoudiging van de goed­keurings­procedure voor niet-DAEB-werkzaamheden, zoals de realisatie van midden­huur­woningen. Deze voorgestelde vereenvoudigingen zijn: meer transparantie bij plannen voor midden­huur, versnellen van de procedure en verduidelijking van de regel­structuur.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.