Stb. 2010, 28 Landelijke huurcommissie

Wet van 23-12-2009, Stb 2010, 28

Wet tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen Woonruimte

—Met deze wet worden de thans 59 afzonderlijke huurcommissies ondergebracht in één zelfstandig bestuursorgaan (zonder eigen rechtspersoonlijkheid). De huurcommissies bieden een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting waarbij de verhouding tussen de huurder en de verhuurder zo min mogelijk wordt gejuridiseerd. De huurcommissies dragen op deze manier bij aan de verlichting van de werklast van de rechter. Tot de taken van de huurcommissies behoort tevens het verstrekken van verklaringen omtrent de redelijkheid van de huurprijs aan de Belastingdienst/ Toeslagen in verband met de uitvoering van de Wet op de huurtoeslag. Verwacht wordt dat door het onderbrengen van de 59 huurcommissies in één ZBO een organisatiestructuur ontstaat waarin de sturing op doorlooptijden gerichter en effectiever kan plaatsvinden waardoor de afhandeltermijnen verder kunnen worden teruggebracht. In het nieuwe stelsel blijft de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en laagdrempeligheid van de huurgeschillenbeslechting gewaarborgd.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit Stb. 2010, 133

Inwerkingtredingsbesluit van 19 maart 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 23 december 2009 tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (Stb. 2010, 28), het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010 en het besluit van 4 februari 2010 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (Stb. 2010, 42)

—De wet van 23-12-2009 tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (Stb. 2010, 28), trad in werking met ingang van 1 april 2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.