TK 2018/19, 35 262 Kwaliteitstoetsen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen

Wetsvoorstel (18-07-2019) tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

—Dit wetsvoorstel combineert een aantal onderwerpen. Enerzijds strekt het ertoe de beroepskwaliteitstoetsingen nader te regelen die passen bij de huidige beroepsuitoefening in de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij. Voor de advocatuur gaat het om het aanvullen van een wettelijke opdracht aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) voor de uitvoering van deze kwaliteitstoetsingen, terwijl het voor de beide andere juridische beroepsgroepen uitsluitend gaat om het aanvullen van een reeds bestaande wettelijke grondslag. Anderzijds wordt met dit wetsvoorstel een verdere harmonisering van regels nagestreefd. De drie publiekrechtelijke beroepsorganisaties (de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de NOvA, en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)) hebben de wettelijke taak om een goede beroepsuitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. De wettelijke regels en de professionele beroepsnormen die voor deze juridische beroepsgroepen gelden zijn niet altijd naar de letter gelijk, maar doorgaans wel vergelijkbaar. Uit het oogpunt van een goede kenbaarheid, overzichtelijkheid en vermindering van regels is het wenselijk om de regelgeving voor advocaten, deurwaarders en notarissen daar waar mogelijk te harmoniseren zonder de verschillen in de aard van de beroepsuitoefening geweld aan te doen.

Voor de drie juridische beroepsgroepen is ook de mogelijkheid tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens in het kader van de kwaliteitstoetsen voor de beroepsgroepen in de wet verankerd, in aanvulling op de AVG en UAVG.

Ten slotte behelst het voorstel een aantal aanpassingen van wetstechnische en van redactionele aard, betrekking hebbend op alle drie de beroepsgroepen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.